Dane właściciela sklepu:

Glosel sp. z o. o. sp. k,
ul. Kolejowa 12 E/3,
15-701 Białystok

NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, GIODO: 149527
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w KRS pod numerem: 343167

Dane kontaktowe:
e-mail: [email protected]
telefon: +48 85 674 36 19

Przydatne dokumenty:

 

Szczegółowe zasady reklamacji i zwrotów określa aktualny regulamin. Znajdują się w nim m.in. regulacje odnośnie ogranieczeń prawa odstąpienia od umowy. 

Ważne informacje  dla Kupujących od 25.12.2014 r.:

Dokonując u nas zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje Tobie na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Regulacje odnośnie:

 


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Kontakt z nami: napisz do nas.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może też złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (serwis będzie działał od lutego 2016 r.)